Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

17.11.2020 17:58

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 se povoluje osobní přítomnost na vyučování žáků prvního a druhého ročníku ZŠ. Ostatní ročníky ZŠ a SŠ pokračují v distanční výuce. Pro žáky, kteří se dál vzdělávají distanční formou, nadále platí níže uvedené.

  • Výuka na nižším i vyšším stupni gymnázií včetně střední pedagogické školy probíhá distanční formou podle standardního rozvrhu ve Škole OnLine. Žáci mají v hodinách buď synchronní online výuku, nebo asynchronní online výuku. V případě, že je některý vyučující v pracovní neschopnosti, budou žákům zadávány úkoly pro samostatnou práci. Prosíme Vás o shovívavost v případě, že nebude k dispozici dostatek práce schopných učitelů a žákům bude v takovém případě zadáváno učivo například pouze jednou týdně.
  • Pokud žáci cítí potřebu konzultace s vyučujícím, mohou se s ním spojit online i mimo hodiny stanovené rozvrhem. Žáci v tomto případě vyučujícího kontaktují, a pokud daný vyučující není v pracovní neschopnosti, dohodnou si s ním vhodný termín online konzultace nebo se jim vyučující dle možností věnuje ihned.