Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy od 10. 5. a 17. 5. 2021

12.05.2021 07:53

Informace k provozu školy od 10. 5. a 17. 5. 2021

Aktualizováno 12. 5. 2021
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
od pondělí 10. 5. 2021, i v dalším týdnu od 17. 5. 2021, je v Jihomoravském kraji povolena osobní přítomnost žáků nižšího stupně gymnázií na vzdělávání. Výuka bude v obou týdnech probíhat v rotačním režimu. Frekvence testování na onemocnění COVID-19 zůstává na nižším stupni gymnázií zachována na 2x týdně.
 
V týdnu od 10. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce v budově školy třídy S AN, KV AN, KV BN, S AM, S BM, KV AM, II. AM. (Ostatní třídy se v tomto týdnu učí distančně.)
 
V týdnu od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce v budově školy třídy P AN, T AN, T BN, P AM, P BM,  T AM, I. AM. (Ostatní třídy se v tomto týdnu učí distančně.)

První hodina v první den prezenční výuky bude třídnická.
 
Jakmile budou potvrzené informace ohledně prezenční výuky vyššího stupně gymnázií, budeme Vás informovat.
 
 
Žák je povinen účastnit se v testovací dny (pondělí a čtvrtek) antigenního testování. V případě, že žák není přítomen v době testování své třídy, musí se při vstupy do školy nahlásit na vrátnici a pověřený pracovník školy s žákem provede test.
Pokud se žák nechce testovat testem, který má k dispozici škola, může si pro tyto účely přinést vlastní test, který je nerozbalený, je v originálním balení a je uveden na seznamu antigenních testů Ministerstva zdravotnictví ČR.
 

Testování se dále neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u žáků, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Harmonogram testování v týdnu od 17. 5. je dostupný v rozvrhu na Škole OnLine.

 

Žádáme veřejnost, aby školu osobně navštěvovala pouze ve zcela nezbytných případech! Jinak prosím upřednostněte telefonický styk. Děkujeme.