Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy 7. 4. 2021

07.04.2021 13:32

Informace k provozu školy

Aktualizováno 7. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 Vláda ČR schválila návrat žáků I. stupně ZŠ v rotační formě (tzn., že se vzdělávání ve škole neúčastní v lichém týdnu první polovina tříd AZŠ a v sudém týdnu se neúčastní druhá polovina tříd  -  třídy budou v týdnu, kdy nebudou ve škole, pokračovat v distanční formě výuky).

Přítomnost žáků na prezenční formě výuky ve škole je podmíněna testováním antigenními testy 2x týdně přímo ve škole (vždy v pondělí a čtvrtek). Jde o šetrné testování, kdy se vzorky odebírají jen z přední části nosu.  S ohledem na tento typ testování, který je pro naše pedagogy novinkou, se vedení AZŠ rozhodlo, že v prvním týdnu (tj. od 12. 4. – 16. 4.) nastoupí k výuce starší žáci, abychom se všichni naučili s testy správně manipulovat.

ROTAČNÍ VÝUKA AZŠ:

V týdnu od 12. dubna 2021 nastupují k prezenční výuce ve škole následující třídy: 5. A, 5. B, 5.C, 3. A, 3. B. V týdnu od 19. dubna 2021 se budou tyto třídy vzdělávat distanční formou ze svých domovů.

V týdnu od 12. dubna 2021 pokračují v distanční formě vzdělávání následující třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 4. B. V týdnu od 19. dubna 2021 nastupují tyto třídy k prezenční výuce ve škole.

Žáci jsou i nadále povinni ve škole nosit alespoň chirurgickou roušku. Prosíme, aby děti měly s sebou vždy alespoň 2 roušky na den. Osoby vstupující do budovy školy musí nosit respirátor.

Obědový rezervační systém je spuštěn, prosím, zkontrolujte si, zda mají děti na svém obědovém účtu dostatečný kredit.

Veškeré informace ohledně rozvrhů rotační výuky všech tříd AZŠ, ranní a odpolední školní družiny a testování žáků Vám budeme postupně zasílat na e-mailové adresy a do TEAMS.

Na Vaše děti se těší celý tým AZŠ!

 

Dear parents,

Effective from April 12, 2021, the Government of the Czech Republic permits proximate learning of elementary students, grades 1-5, in school in rotation model (i.e. one half of the classes of English Elementary has distance learning in odd weeks, the other half in even weeks – classes which have distance learning in the respective week continue in online learning).

The presence of students in proximate learning is conditioned by antigen testing two times per week performed in the school building (on Mondays and Thursdays). The testing is done using a nasal swab, which is less invasive and more comfortable. As this type of testing is all new to our teachers, English Elementary management have decided that in the first week (April 12-16), older students will start their proximate learning in school so that we can learn to perform the testing in the correct way.

ROTATION MODEL IN ENGLISH ELEMENTARY:

In the week starting April 12, 2021, the following classes start proximate learning in the school building: 5. A, 5. B, 5.C, 3. A, 3. B. In the week starting April 19, 2021, those classes will have distance online learning.

In the week starting April 12, 2021, the following classes continue in distance online learning: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 4. B. In the week starting April 19, 2021, those classes start proximate learning in the school building.

Still, students are required to wear a surgical mask as a minimum protection. We would like to ask you to provide your children with at least two masks per day. Other persons entering the school building are obliged to wear respirators.

The lunch booking system is active again; please check if your children have enough credit on their accounts.

All information regarding schedules of rotation learning of all classes at English Elementary, morning and afternoon childcare as well as testing will be gradually sent to your e-mails and TEAMS.

The whole English Elementary Team is happy to meet you children again!