Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy 24. 11. 2020

24.11.2020 12:05

Informace k provozu školy

Aktualizováno 24. 11. 2020
 
Od středy 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků na vzdělávání. Od tohoto data tedy bude probíhat prezenční výuka těchto žáků (na gymnáziích i SPgŠ) podle běžného rozvrhu. Dále pokračuje prezenční vzdělávání pro první a druhé ročníky AZŠ. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.
 
Vzhledem k nařízení MŠMT, že nesmí docházet k míchání žáků různých tříd, nebudou moci probíhat semináře v maturitních ročnících obvyklým způsobem. O organizaci konkrétního semináře informuje žáky jejich vyučující.
 
Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků všech ročníků na AZŠ a žáků prim, sekund, tercií a kvart osmiletého studia gymnázií (rotační výuka, viz tabulka), žáků prvního a druhého ročníku šestiletého studia gymnázia (rotační výuka, viz tabulka) a nadále žáků maturitních ročníků (gymnázií i střední pedagogické školy). Žáci prvních, druhých a třetích ročníků čtyřletého studia na gymnáziích i SPgŠ a dále žáci kvint, sext a septim na gymnáziích a žáci třetího ročníku šestiletého studia na gymnáziu pokračují v distantční výuce.
 
Přehled způsobu výuky na AZŠ, gymnáziích a SPgŠ od 30. 11. 2020
 
Ročník    Způsob výuky
Všechny ročníky 1. stupně AZŠ Prezenční výuka
Primy, tercie a první ročník šestiletého studia gymnázií Rotační výuka:
liché týdny- prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 30. 11.)
sudé týdny - distanční výuka přes MS Teams
 
Sekundy, kvarty a druhý ročník šestiletého studia gymnázií Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)
liché týdny - distanční výuka přes MS Teams
První, druhé a třetí ročníky čtyřletého studia gymnázií a SPgŠ, kvinty, sexty a septimy na gymnáziích a třetí ročník šestiletého studia na gymnáziu Distanční výuka
Maturitní ročníky gymnázií a SPgŠ   Prezenční výuka

 

Žáci gymnázií vstupují do budovy školy hlavním vchodem přes vrátnici. Abychom omezili setkávání žáků různých tříd při příchodu do školy, žádáme žáky nižšího stupně gymnázií, aby dodržovali tyto časy příchodu:

Lichý týden
Třída Čas příchodu
Primy 7.35-7.45
Tercie a první ročník šestiletého studia 7.45-7.55
Sudý týden
Třída Čas příchodu
Sekundy 7.35-7.45
Kvarty a druhý ročník šestiletého studia 7.45-7.55

 

Dále upozorňujeme, že na základě nařízení MŠMT je vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty.

Pro žáky a zaměstnance je v provozu školní kuchyň a jídelna. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci, kteří jsou v daný den přítomni na prezenční výuce v budově školy. Žáci, kteří mají v daný den distanční výuku, si mohou v případě zájmu objednaný oběd vyzvednout v čase 13.50-14.10. Po vyzvednutí si oběd ihned odnesou mimo budovu školy, je jim zakázáno oběd konzumovat v prostorách školy.