Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy 17. 12. 2020

17.12.2020 10:46

Informace k provozu školy

Aktualizováno 17. 12. 2020
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
Na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT dva volné dny.
Vzhledem k tomu, že MŠMT zatím nerozhodlo o způsobu výuky od 4. 1. 2021, sledujte prosím naše webové a facebookové stránky v prvních lednových dnech, kdy předpokládáme, že budeme mít k dispozici aktuální informace.
 
Systém vzdělávání žáků od 7. 12. 2020
 
AZŠ
Je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků všech ročníků na AZŠ.
 
Nižší stupeň gymnázií (primy, sekundy, tercie a kvarty osmiletého studia, první a druhý ročník šestiletého studia)
Rotační výuka (viz tabulka). 
 
Vyšší stupeň gymnázií a střední pedagogická škola
Maturitní ročníky - je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků.
První, druhé a třetí ročníky čtyřletého studia, kvinty, sexty a septimy osmiletého studia a třetí ročník šestiletého studia - rotační výuka (viz tabulka).
 
 
Přehled způsobu výuky na AZŠ, gymnáziích a SPgŠ od 7. 12. 2020
 
Ročník    Způsob výuky
Všechny ročníky AZŠ Prezenční výuka
Primy, tercie a první ročník šestiletého studia gymnázií Rotační výuka:
liché týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 30. 11.)
sudé týdny - distanční výuka přes MS Teams
 
Sekundy, kvarty a druhý ročník šestiletého studia gymnázií Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)
liché týdny - distanční výuka přes MS Teams
Maturitní ročníky gymnázií Prezenční výuka dle rozvrhu
Třídy 1. AM, 1. BM, III. AM, 2. AM, 1. AN, Q AN, Q BN Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)
liché týdny - distanční výuka přes MS Teams
Třídy SX BM, 3. AM, 3. BM, 2. AN, SX AN, SP AN, 3. AN Rotační výuka:
liché týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 14. 12.)
sudé týdne - distanční výuka přes MS Teams
SPgŠ - třídy 1. AP, 1. BP Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)
liché týdny - distanční výuka přes MS Teams
SPgŠ - třídy 2. AP, 3. AP Rotační výuka:
liché týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 14. 12.)
sudé týdny - distanční výuka přes MS Teams
SPgŠ - maturitní ročníky Odborná učební praxe do 22. 12. 2020

 

Žáci gymnázií vstupují do budovy školy hlavním vchodem přes vrátnici. Abychom omezili setkávání žáků různých tříd při příchodu do školy, žádáme žáky gymnázií, aby dodržovali tyto časy příchodu:

Lichý týden
Třída Čas příchodu
Primy, SX BM, 3. AM, 3. BM 7.35-7.45
Tercie a první ročník šestiletého studia, 2. AN, SX AN, SP AN, 3. AN 7.45-7.55
Sudý týden
Třída Čas příchodu
Sekundy, 1. AM, 1. BM, III. AM, 2. AM 7.35-7.45
Kvarty a druhý ročník šestiletého studia, 1. AN, Q AN, Q BN 7.45-7.55

Dále upozorňujeme, že na základě nařízení MŠMT je vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty.

Pro žáky a zaměstnance je v provozu školní kuchyň a jídelna. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci, kteří jsou v daný den přítomni na prezenční výuce v budově školy. Žáci, kteří mají v daný den distanční výuku, si mohou v případě zájmu objednaný oběd vyzvednout v čase 13.50-14.10. Po vyzvednutí si oběd ihned odnesou mimo budovu školy, je jim zakázáno oběd konzumovat v prostorách školy.