Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy 1. 12. 2020

07.12.2020 08:52

Informace k provozu školy

Aktualizováno 1. 12. 2020

 

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků všech ročníků na AZŠ a žáků prim, sekund, tercií a kvart osmiletého studia gymnázií (rotační výuka, viz tabulka), žáků prvního a druhého ročníku šestiletého studia gymnázia (rotační výuka, viz tabulka) a žáků maturitních ročníků (gymnázií i střední pedagogické školy). Žáci prvních, druhých a třetích ročníků čtyřletého studia na gymnáziích i SPgŠ a dále žáci kvint, sext a septim osmiletého studia na gymnáziích a žáci třetího ročníku šestiletého studia na gymnáziu pokračují v distantční výuce.

 

Od pondělí 7. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků prvních, druhých a třetích ročníků čtyřletého studia na gymnáziích i SPgŠ a dále žáků kvint, sext a septim osmiletého studia na gymnáziích a žáků třetího ročníku šestiletého studia na gymnáziu (rotační výuka). Pro ostatní ročníky platí výše uvedené informace.

 

Přehled způsobu výuky na AZŠ, gymnáziích a SPgŠ od 30. 11. 2020 a 7. 12. 2020

 

Ročník   

Způsob výuky

Všechny ročníky 1. stupně AZŠ

Prezenční výuka

Primy, tercie a první ročník šestiletého studia gymnázií

Rotační výuka:
liché týdny- prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 30. 11.)
sudé týdny - distanční výuka přes MS Teams

Sekundy, kvarty a druhý ročník šestiletého studia gymnázií

Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)
liché týdny - distanční výuka přes MS Teams

Maturitní ročníky gymnázií

Prezenční výuka dle rozvrhu

Třídy 1. AM, 1. BM, III. AM, 2. AM, 1. AN, Q AN, Q BN

Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)

Třídy SX BM, 3. AM, 3. BM, 2. AN, SX AN, SP AN, 3. AN

Rotační výuka:
liché týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 14. 12.)

SPgŠ - třídy 1. AP, 1. BP

Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)

SPgŠ - třídy 2. AP, 3. AP

Rotační výuka:
liché týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 14. 12.)

SPgŠ - maturitní ročníky

Odborná učební praxe do 22. 12. 2020

 

Žáci gymnázií vstupují do budovy školy hlavním vchodem přes vrátnici.

Dále upozorňujeme, že na základě nařízení MŠMT je vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty.

Pro žáky a zaměstnance je v provozu školní kuchyň a jídelna. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci, kteří jsou v daný den přítomni na prezenční výuce v budově školy. Žáci, kteří mají v daný den distanční výuku, si mohou v případě zájmu objednaný oběd vyzvednout v čase 13.50-14.10. Po vyzvednutí si oběd ihned odnesou mimo budovu školy, je jim zakázáno oběd konzumovat v prostorách školy.