Virtuální prohlídka školy

Informace k distanční výuce

05.10.2020 09:54

Informace k distanční výuce

Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020, s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod., dochází k omezení provozu na středních školách spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách.

Toto nařízení se týká žáků vyššího stupně obou gymnázií a střední pedagogické školy (tzn. od prvních ročníků čtyřletého studia, pátých ročníků osmiletého studia a třetích ročníků šestiletého studia výše).

Žáci nižšího stupně obou gymnázií pokračují v prezenční výuce v budově školy, pouze s tím omezením, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti. Předměty hudební výchova a tělesná výchova se ovšem tímto neruší, pouze jejich součástí nebudou zakázané činnosti.

Prezenční i distanční výuka bude od pondělí 5. října 2020 probíhat podle aktuálního rozvrhu ve Škole OnLine.

 

Informace týkající se školní jídelny

Činnost školní jídelny nebude přerušena a bude splňovat daná nařízení. Žáci nižšího stupně budou chodit na obědy dle nového časového rozpisu, který najdou ve svém rozvrhu na Škole OnLine.

Žáci vyššího stupně si mohou objednané obědy zrušit. V případě pondělního oběda je třeba zrušit oběd telefonicky (viz kontakt na stránce školní jídelny).

Žáci vyššího stupně si v případě zájmu mohou obědy nicméně objednávat i v době distanční výuky. V tomto případě si mohou obědy vyzvedávat v době od 13.40 do 14.00 v jídelně. Obědy jim budou vydávány do jídlonosičů, které si žáci s sebou pro tento účel přinesou.