Virtuální prohlídka školy

III. B – distanční výuka

03.12.2020 11:20

Každý den jsme měli stanovený rozvrh, abychom věděli, co nás čeká. Všechny předměty byly vloženy do kalendáře a žáci se do nich přihlašovali. Častokrát jsme se sešli o deset minut dříve před zahájením hodiny, povídali si a sdíleli jsme zážitky.  Denně jsme se setkávali na základní předměty, ve kterých jsme plnili témata a pokračovali v učivu dle plánu. Pracovali jsme hodně s whiteboardem, který z velké části využíváme i v prezenčních hodinách ve škole. Dalším velkým pomocníkem pro nás byly kartičky i/y.  Jelikož vyjmenovaná slova jsou jedním z klíčových témat třetího ročníku, jejich využití bylo téměř na denním pořádku. Kamery nám umožnily efektivně procvičovat, soutěžit v týmech, získávat štíty a ještě u toho protáhnout ruce při jejich zvedání. Webové stránky nabízejí obrovské množství cvičení, her a soutěží, které umožňují současně procvičovat a upevňovat probrané učivo. Nebylo vždy jednoduché umožnit každému, aby uplatnil své znalosti při společné práci, ale weby jako umimecesky.cz, skolakov.eu, mojecestina.cz a další, nám byly velkým pomocníkem. Na začátku jsme si vždy zopakovali látku probíranou z minulé hodiny, naučili se něco nového pomocí prezentací, videí či učebnice, procvičili jsme a následně shrnuli vše důležité. I přes jistá omezení jsme se dokázali hravou formou naučit nová vyjmenovaná slova a upevnit si ta, která jsme již znali. Vytváření kartiček jednotlivých skupin vyjmenovaných slov nám umožnilo propojit český jazyk s výtvarnou výchovou.

V anglickém jazyce jsme upevňovali gramatické jevy, učili se nové, ale také se zaměřili na porozumění a poslech, kde jsme při učení se výslovnosti jednotlivých hlásek zavzpomínali na hudební výchovu při poslechu písniček. Věnovali jsme se i dalším projektům jako tvoření portrétu či psaní pohledů svým nejbližším. 

Nezapomněli jsme ani na slovní zásobu, kterou jsme procvičovali na webech https://kahoot.com nebo https://learnenglishkids.britishcouncil.org. 

Matematika pro nás byla snad ještě větší výzvou, protože nás čekalo nejenom klasické počítání, ale práce s geodeskou, rýsování v čtvercové mříži a další. Ani toto nás neodradilo a nezpomalilo v našem učebním tempu a vše jsme zvládli s pomocí různých aplikací Teamsů skvěle! Využívali jsme různá videa, pracovní listy či únikovky tvořené v online prostředí. Nápomocny nám byly také různé hlavolamy či tajenky, jejichž vypracování bylo nejenom odměnou, ale i motivací k další práci.

Ačkoliv věřím, že se shodneme na nenahraditelnosti prezenční výuky, distanční výuka pro nás všechny byla výzvou, která nás mnohému naučila! Momentálně si však užíváme, že můžeme opět obsadit své místo v lavici a učit se společně ve škole. J

Paní učitelka Ludmila, III. B

Odkazy na weby a únikovky se kterými mohli žáci třetích tříd pracovat: