Virtuální prohlídka školy

I. B vyrábí roboty

22.02.2021 16:02

Jak nejlépe na žákovský projekt? Tak, že nápad vyplyne sám z výukové situace. V Prvouce se prvňáčci učili třídit odpad a o odpadu jsme hovořili jako o možné surovině. V Anglickém jazyce jsme se učili části těla. To vše stálo na počátku tvorby našich vlastních robotů.

Týden prvňáčci nosili do školy nejrůznější krabice, kartony a ruličky, aby v hodinách Výtvarné výchovy a Pracovních činností zhotovili svého vlastního robota. Kreativní činnost probíhala ve skupinkách i po jednotlivcích. Radost a nadšení by se dalo ve třídě krájet! A jak se nám naši roboti povedli, můžete vidět na následujících fotografiích.