Virtuální prohlídka školy

I. A - poprvé v lavicích

16.09.2022 10:07

Do školních lavic třídy 1.A jsme usedli poprvé teprve před pár dny, ale od té doby už se událo mnoho nového. Každé ráno se ve třídě vítáme a opakujeme pravidla při psaní. V hodině českého jazyka nacvičujeme psaní číslic a orientaci v prostoru. V anglickém jazyce zpíváme oblíbenou píseň “Days of The Week“ nebo dramatizujeme příběh dětí ve škole. V matematice skládáme kostky dle předlohy, sčítáme objekty a přiřazujeme k nim číslice. V prvouce se učíme, že jsme každý jiný, a přesto se všichni kamarádíme. Pohybové, kreativní i hudební výchovy nás baví, protože si u nich odpočineme.

 

We sat down at the school desks of class 1.A for the first time only a few days ago, but since then a lot of new things have happened. Every morning we greet each other in class and repeat the rules for writing. In the Czech language class, we practice writing numbers and orientation in space. In English, we sing the popular song "Days of The Week" or dramatise the story of the Incredible English children also starting school. In mathematics, we assemble cubes according to a template, add objects and assign numbers to them. In primary school, we learn that we are all different, and yet we are all friends. We enjoy physical, creative and musical education because it is a time to relax and enjoy our time together.

 

Fotogalerie: I. A - poprvé v lavicích