Virtuální prohlídka školy

I.A - Petříkov

11.10.2012 09:32

Byli jsme v Petříkově,

i my, nově nastoupení žáci šestiletého studia jsme absolvovali adaptační kurz pořádaný naší pedagogicko-psychologickou poradnou ve dnech 24. 9 – 26. 9. 2012.

Odjížděli jsme v pondělí ráno z hlavního nádraží, po třech hodinách jsme vystoupili na jednom z nejvýš položeném nádraží  v Ostružné a odtud jsme šli pěšky malebným jesenickým krajem              do Sport Grillu v Petříkově.

Po příchodu jsme se ubytovali, naobědvali a vydali se na první vycházku do Ramzové, kde jsme se pobavili při seznamovacích hrách. V podvečer jsme se vydali na první hodinu správného učení. Pak už byla večeře a unaveni jsme rádi usínali. Druhý den jsme pokračovali ve hrách s paní psycholožkou, při kterých jsme se něco víc dověděli o svých spolužácích. Pak jsme na hřišti bádali nad mapou ČR. Odpoledne jsme šli na velký výšlap na Paprsek, zpáteční cestu jsme si zpestřili „indiánským pochodem“, který nás naučil náš spolužák Max. Večer jsme znovu měli hodinu jak se správně učit – tužka, náš nejdůležitější pomocník při učení. Třetí den dopoledne jsme se opět dověděli další informace o efektivním učení a vyhodnotili psychologické hry. Odpoledne jsme se vydali na zpáteční cestu na nádraží v Ostružné a vlakem zpět do Brna.

 Počasí nám celý pobyt přálo, tak jsme se snažili většinu činností podnikat v krásné přírodě Jeseníků, velmi se nám tam líbilo, spoustu informací využijeme při studiu.  Do Petříkova odjíždělo 19 žáků, zpátky jela třída kamarádů, kolektiv spolužáků, kteří spolu budou celých šest roků.

Andrea Pešková, I. A

Fotogalerie: I.A - Petříkov