Virtuální prohlídka školy

Humanitární akce 2012

16.12.2012 08:40

6. prosince 2012 na Školském komplexu proběhla předvánoční humanitární akce. Letošní akce byla v pořadí již devátá. Zpočátku jsme tuto akci pořádali na Gymnáziu J. G. Mendela. Od roku 2008 už probíhala společně s I. Německým zemským gymnasiem a od loňského roku i s Anglickou základní školou a střední pedagogickou školou.
Letos charitu zorganizovali dobrovolníci (celkem 21 žáků) z obou gymnázií pod vedením prof. Kelblové a prof. Špičákové jako celodenní prodejní akci. Co se prodávalo? Výrobky různých chráněných dílen a sociálních zařízení, která pracují s postiženými lidmi. Domluvili jsme se se sdružením Práh v Brně, Ústavem sociální péče pro zrakově postižené v Chrlicích, Sansimonem Brno
(pobočkou ve Znojmě), sdružením Veleta v Brně Kohoutovicích, sdružením Neumánek v Brně a zařízením V růžovém sadu v Ořechově. Od těchto zařízení jsme odebrali vánoční svíčky, košíky, polštářky, keramiku, dřevěné svícny a jiné zajímavé výrobky, které handicapovaní chovanci v rámci pracovní terapie se svými klienty vyrobili. Výrobky si tato zařízení sama nacenila, my je potom na naší akci prodávali našim studentům a profesorům.
Celkový výtěžek činil 35.025 Kč. Následně naši studenti vše spočítali a spravedlivě rozdělili pro jednotlivá zařízení. Všechna zařízení projevila velkou radost a pozvala nás na návštěvu. Nabídku rádi přijmeme.

Na letošní předvánoční humanitární akci se prodalo zboží chráněných dílen v celkové hodnotě

35 025 Kč

RNDr. Jitka Kelblová – hlavní organizátor humanitární akce

Fotogalerie: Humanitární akce 2012