Virtuální prohlídka školy

Hudební aktivity ve 4.A a 4.B motivované koncertem na naší ZUŠ

05.06.2023 14:43

Čtvrté ročníky se před pár dny zúčastnily krásného koncertu naší Základní umělecké školy. V obou třídách je mnoho hudebníků, kteří se učí hrát na nástroje. Na koncertě se mnozí přidali a zahráli svou oblíbenou skladbu. Ve třídách jsme pak pokračovali v hudebních aktivitách, které jistě motivovaly další děti ke hře na nástroj. 

Musical activities in 4.A and 4.B motivated by a concert at our ZUŠ 

The fourth grades participated in a beautiful concert of our Elementary Art School a few days ago. There are many musicians in both classes who are learning to play instruments. At the concert, many joined in and played their favorite song. In classes, we continued with musical activities, which surely motivated other children to play some instrument. 

Fotogalerie: Hudební aktivity ve 4.A a 4.B motivované koncertem na naší ZUŠ