Virtuální prohlídka školy

Hudebně vzdělávací koncert ZUŠ

03.07.2012 07:56

    Žáci AZŠ navštívili odloučené pracoviště ZUŠ na Lesné v Brně na Ježkově 9, kde byl pro ně v koncertním sálečku připraven populárně vzdělávací program pedagogů a žáků ZUŠ, včetně možnosti seznámit se s nimi a také s hudebními nástroji, dostupnými zde v budově školy na Lesné. Svou uměleckou práci i hudební nástroje dětem AZŠ tak předvedly se svými pedagogy osobně a názorně i děti studující hudební obor ZUŠ a také jim zahrály. Žáci AZŠ byli očividně spokojeni a zřejmě i inspirováni k vlastní hudební aktivitě! J

   Dětem AZŠ se představili:

   Viktorie Lengálová (1. roč., klavír, ze třídy Romany Sedláčkové). Zahrála „Valčík“ J. Garscii a „Písničku“ D. Kabalevského.

      Vít Havelka (1. roč., housle, ze třídy Jitky Hruškové) zahrál „Holku modrookou“ (lidová píseň).

     Viktorie Lengálová – nyní jako zpěvačka (1. roč., zpěv, ze třídy Moniky Vávrové - Filové) zazpívala písně „Světlušky“ a „Holčička si zpívá“ od L. Němce.

    Anna Rejdová (1. roč., cimbál, vítězka celostátní soutěže ve hře na cimbál v kategorii mladších žáků, ze třídy Milady Orské) rozezněla cimbál tou správnou temperamentní skladbou s názvem „Maďarský tanec“  P.  Jardányi.

     Karolína Sovová (1. roč., zpěv, ze třídy M. Vávrové - Filové) a Anna Tomášová (1. roč., zpěv, ze třídy M. Vávrové - Filové) zazpívaly  píseň J. Uhlíře „Hajný je lesa pán“ a píseň K. Vágnera a P. Žáka „Holky z naší školky“.

   Markéta Sovová (1. roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) přednesla W. A. Mozartovo „Tempo di menuetto“  a  J. Blatného „Allegro burlesco“.

     Adéla Marková (2. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) zahrála „2 etudy“ J. Micky.

     Markéta Sovová (1. roč., klavír) hrála ještě se svou sestrou Karolínou Sovovou (4. roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) “Španělskou milostnou píseň“ F. Emontse.

     Se svou tvůrčí hudební dílnou dechových nástrojů se představil pan učitel Tomáš Němec (zobcová flétna, trubka, lesní roh).

    Kytarové umění osobně předvedl pan učitel Dalibor Hanusek a hrál ukázky: „Španělský styl“, „Romance e moll“, „Samba Quando Quando“ a „Blues in G dur“.

     Tomáš Čalkovský (3. roč., cimbál, v celostátní soutěži ve hře na cimbál se umístil na 2. místě v kategorii starších žáků,  ze třídy M. Orské) zahrál „Tanec“.

     Lada Šturmová (7. roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) přednesla Yann Tiersenův „La Valse a´Amelie“.

     Děkujeme všem zúčastněným pedagogům (Mgr. Jitka Hrušková - housle, Milada Orská - cimbál, Mgr. Romana Sedláčková, PhD.- klavír, Monika Vávrová - Filová – zpěv, Dalibor Hanusek- kytara, Tomáš Němec - dechové nástroje, Marie Burešová - klavírní doprovod pěveckých ukázek) i žákům za velice podnětný a citlivý přístup a prezentaci hudebního umění  i  výuky  naší ZUŠ.

Fotogalerie: Hudebně vzdělávací koncert ZUŠ