Virtuální prohlídka školy

Hodiny s rodilou mluvčí

17.12.2020 14:19

Od tohoto školního roku u nás na Anglické základní škole rozšířila řady učitelského sboru rodilá mluvčí Nicolle. Učí ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku. Žáci se pravidelně těší na jednu hodinu týdně s ní. V těchto hodinách mohou „zahodit“ pracovní sešity a učebnice. Klade se zde důraz na výuku jinou – hravou. Žáci komunikují velmi aktivně po celou dobu vyučovací hodiny, je zde umožněno více prostoru pro komunikaci, pohyb a ozvláštnění.

Pár otázek pro Nicolle:

  1. Jak se ti učí na AZŠ?

Nicole: Výborně, je tu super kolektiv a děti zatím poslouchají, jsou komunikativní, hravé a velmi zvědavé.

  1. Měla jsi nějaká očekávání, než jsi na AZŠ začala učit?

Nicole: Upřímně, ani ne. Základní škola byla pro mě nová zkušenost, i přesto, že s výukou dětí od věku dva a půl roku po maturanty už mám bohaté zkušenosti a moc mě baví předávat znalosti právě mladým.

  1. Jak bys popsala svou netradiční hodinu na AZŠ?

Nicole: Když se zamyslím nad svými hodinami, tak bych každou z nich částečně označila za netradiční v porovnání s klasickou školní výukou. Jsem ráda, když je ve třídě uvolněná, hravá energie a atmosféra. Snažím se s dětmi vždy vytvořit kamarádský vztah, aby se děti uvolnily a komunikovaly se mnou bez zábran. Hodiny jsou hravé a soustředíme se především na slovní zásobu a správnou výslovnost.

  1. Jak s tebou děti spolupracují?

Nicole: Děti na AZŠ jsou velmi energické, což může být náročné pro výuku klasických školních předmětů, ale na mých hodinách konverzace je toto naopak velmi vítaná vlastnost. Děti podávají nejlepší výsledky tehdy, když nemají pocit, že se učí nebo musí učit, a proto se všechno snažím vést v zábavné formě.

  1. Co ti výuka na AZŠ přináší?

Nicole: Po osobní stránce mi to přináší radost a pobavení. Není snad týden, kdy bych neodešla ze školy s nějakou vtipnou příhodou, co se nám na hodině stane. Po profesionální stránce mi to přináší zkušenosti s výukou větší skupiny dětí na hodinách.

  1. Vyzdvihla bys něco, co se objevuje jen u žáků AZŠ?

Nicole: Když porovnám děti na AZŠ s dětmi, které jsem v jejich věku učila/učím, tak můžu potvrdit, že děti na AZŠ mi daleko víc rozumí a vždy mě překvapí znalostí slovní zásoby, dokonce i slangu. Díky tomu jsou i více komunikativní a musím pochválit starší ročníky i za vyspělé a empatické názory na probíranou látku.

Fotogalerie: Hodiny s rodilou mluvčí