Virtuální prohlídka školy

Hodina španělštiny – „Nakupování“

26.11.2013 15:06

Při studiu cizích jazyků je velmi důležité jejich praktické využití v každodenním životě. Ve třídě Kvinta A-M jsme si dnes zahráli na nakupování. Žáci si přinesli rekvizity a vybudovali jsme několik obchodů s různým zbožím.
Rozdělili jsme se na skupinky a všichni studenti si vyzkoušeli roli prodavače a zákazníka. Každý zákazník nakupoval nejprve podle přiděleného seznamu zboží, poté dle vlastního uvážení. Při nakupování jsme si procvičili nejen slovní zásobu, ale také číslovky a zájmena.
Všichni žáci se ve španělských obchodech určitě domluví.

Lucie Hajnová, učitelka španělštiny

Fotogalerie: Hodina španělštiny – „Nakupování“