Virtuální prohlídka školy

Hodina španělštiny - konverzace

29.10.2015 09:31

Při výuce cizích jazyků klademe největší důraz na komunikační schopnosti žáků. O tom, že je možné využít konverzační aktivity i u naprostých začátečníků, kteří mají omezenou slovní zásobu, se dne 18. 10. 2015 přesvědčili studenti třídy Tercie AM.

Žáci si vylosovali kartičky s přidělenou národností, vymysleli si identitu a měli za úkol vzájemně se seznámit, zjistit, jak se kdo jmenuje, odkud pochází a jakými jazyky mluví. Odpovědi spolužáků si zaznamenali na papír. Potom se postavili do kruhu, jeden žák udělal vždy krok vpřed a vybraný spolužák ho představil ostatním, postupně se vystřídali všichni.

Každý student mluvil se všemi spolužáky a vytvořil věty ve všech osobách, vyzkoušel si, jak se představit, získat informace od kamaráda a představit kamaráda. Všichni se tak aktivně zapojili do konverzace a jednoduché dialogy si procvičili zábavnějším způsobem než pouhou komunikací se sousedem v lavici.

Lucie Hajnová
 vyučující španělského jazyka

Fotogalerie: Hodina španělštiny - konverzace