Virtuální prohlídka školy

Hodina klavíru - 2. AP

02.12.2016 19:33

Každý pátek druhou vyučovací hodinu se setkáváme s jednou skupinou děvčat ze třídy 2. AP při hodině Hry na hudební nástroj, konkrétně hry na klavír. Výuka probíhá v naší hudebně, která byla vybavena novými nástroji, mimo jiné i sadou nástrojů Orffova instrumentáře, za což jsme velmi rádi jak my pedagogové, tak i naše žákyně. Právě tyto nástroje jsme využily také v naší hodině při tematických písničkách o podzimu. Snažíme se doprovázet písničky nejen zpěvem, ale i rytmickým doprovodem a pohybovými činnostmi, aby došlo k vzájemnému propojení všech hudebních aktivit. Aby odkaz Carla Orffa, že „elementární hudba je hudba ve spojení s pohybem, tancem a řečí, je to hudba, kterou musíme sami hrát...“, mohly jednou naplnit naše žákyně i ve své praxi.

Olga Brázdová, vyučující Hry na hudební nástroj

Fotogalerie: Hodina klavíru - 2. AP