Virtuální prohlídka školy

Historicko-literární exkurze v Praze 4.B

13.11.2010 20:54

Žáci 4.B I. NZG se zúčastnili ve dnech 22. – 25.9. 2010 exkurze do našeho hlavního města. Tato společná akce byla koncipována literárně-historicky. Literatura a historie však nebyly jedinými zájmy žáků v rámci této čtyřdenní akce. Zaměřili jsme se rovněž na určité přesahy směřující do oborů religionistiky, politologie, dějin umění a společenských vztahů. Žáci navštívili klasické divadelní představení v divadle Pod Palmovkou a tato hra jim obohatila přehled jejich literárních znalostí. Prohlídka historických lokalit jako Vyšehrad, Pražský hrad, Staré a Nové Město pražské znamenala prohloubení a doplnění učiva jednak v oblasti historie, ale rovněž dějin umění a náboženských přesahů.

Exkurze žáků 4.B do našeho hlavního města byla úspěšným završením jejich čtyřletého studia na našem gymnáziu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední aktivitu studentů v rámci jejich studia, splnila exkurze rovněž jisté společenské poslání. Právě pro zmíněnou šíři a vědomostní rozpětí poznatků považuji tuto společnou akci za velmi přínosnou.

Mgr. Petr Boleslav – vedoucí exkurze
RNDr. Irena Dřímalová – třídní učitelka 4.B

Fotogalerie: Historicko-literární exkurze v Praze 4.B