Virtuální prohlídka školy

Historicko-literární exkurze v Praze 4.A

13.11.2010 20:52

Ve dnech 15. – 18. 9. 2010 se žáci 4.A I.NZG zúčastnili historicko-literární exkurze v Praze. Tato exkurze se soustředila na prohloubení teoretických vědomostí v učivu žáků za předcházející tři ročníky. Žáci maturitní třídy měli možnost navštívit místa, kudy se ubírala naše historie od nejstarších počátků, až do současnosti. Navštívili rovněž místa, kde tvořili čeští, ale i židovští německy nebo česky tvořící spisovatelé a básníci. Součástí této společné akce bylo také divadelní představení. Pro zájemce o současné moderní umění byla umožněna návštěva některých vybraných galerií.

Exkurze žáků 4.A do našeho hlavního města byla úspěšným završením jejich čtyřletého studia na našem gymnáziu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední společnou aktivitu studentů v rámci jejich studia, splnila exkurze rovněž jisté společenské poslání.

Žáci 4.A měli možnost doplnit si a rozšířit si znalosti v oboru literatury, historie, dějin umění, politologie a religionistiky. Právě pro zmíněnou šíři a vědomostní rozpětí poznatků považuji tuto společnou akci za velmi přínosnou.

Mgr. Petr Boleslav – vedoucí exkurze
Mgr. Roman Kosek – třídní učitel 4.A