Virtuální prohlídka školy

Halloween with second-graders

02.11.2021 15:17

On Friday, October 22, instead of pupils and teachers, a lot of witches, ghosts, zombies and other strange creatures came to our school so that they could all enjoy the feast of the end of summer together, in which the world of the living and the dead mingles – Halloween. Second-graders visited each other in their classrooms, where they solved the mystery of things scattered around the classroom using various secret codes, made their own paper pumpkins, and showed off in their haunted costumes. The sweet spot was various delicacies such as muffins with rubber "worms" and others.Halloween u druháčků

V pátek 22. 10. se místo žáků a učitelů slétla do naší školy spousta čarodějnic, duchů, zombíků a jiných podivných bytostí, aby si všichni společně užili svátek konce léta, ve kterém se prolíná svět živých a mrtvých – Halloween. Druháčci se navzájem navštívili ve svých třídách, kde řešili záhadu rozházených věcí po třídě pomocí rozličných šifer, vyráběli si vlastní papírovou dýni a předvedli se ve svých strašidelných kostýmech. Sladkou tečkou byly rozličné pochoutky jako muffiny s gumovými "červíky" a jiné.

Fotogalerie: Halloween with second-graders