Virtuální prohlídka školy

Grafická výtvarná dílna – CVČ LUŽÁNKY, 3. AP

10.04.2017 08:20

V pátek 31. 3. 2017 jsme v rámci hodin Výtvarné výchovy s metodikou navštívily se studentkami 3. ročníku grafickou výtvarnou dílnu, jež pro nás v rámci výukového programu nachystala vedoucí výtvarného oddělení v CVČ Lužánky paní Naďa Obrátilová.

V grafické dílně se studentky prakticky seznámily s oblíbenou a nenáročnou technikou suché jehly, kterou si přímo na místě všechny vyzkoušely. Práce na této technice probíhala formou rytí do kovové destičky a následného tisku na tiskařském lise.

Vzhledem k tomu, že převážná část studentek pracovala s tiskařským lisem poprvé, všem se grafická dílna velmi líbila a všechny studentky byly následně také spokojené se svým grafickým listem, který si spolu s kovovou matrikou odnesly zpět do školy.

 

Kateřina Mrnůštíková, vyučující VVM

Fotogalerie: Grafická výtvarná dílna – CVČ LUŽÁNKY, 3. AP