Virtuální prohlídka školy

GIS Day

10.12.2018 11:25

Tento program pořádá Mendelova univerzita a snaží se veřejnost seznámit s programem GIS, tedy s geografickým informačním systémem, který je používán po celém světě. Pomocí interaktivních přednášek nám byla představena funkce a práce s počítačovým programem GIS a jinými mapovacími zařízeními. Systém je navržený pro sběr dat, jejich uchování, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení. Mapuje přírodní katastrofy, ale i například kulturní zajímavosti ve vašem městě. GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí map (např. geologická, katastrální, hydrometeorologické, letecké snímky, …).

Tento den otevřených dveří nám nabídl práci s daty v programu GIS a jejich analyzování. Naučili jsme se zde plochu převést do 3D zobrazení umožňující výpočet výšek nebo terénu. Byli zde zástupci z Magistrátu města Brna a ukázali nám využití GIS pro úřad (např. cyklistická opatření, kam za sportem, firmy v Brně, …).
Univerzitní profesor nás seznámil se zobrazováním prostoru pomocí laseru a snímání prostředí termokamerou.
V laboratoři virtuální, smíšené a rozšířené reality nám zapůjčili brýle, které nás přenesly na nejznámější místa světa.
Student Mendelovy univerzity zorganizoval soutěž, kdy jsme pomocí šifer a morseovky hledali „kešky“.
Na závěr jsme si prohlédli drony, ale bohužel bez praktické ukázky.

GIS Day byl pro nás poučným programem, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o analyzování, mapování, geodezii a virtuální realitě.

 

                                                                                                                 Za seminář ze zeměpisu zpracovaly žákyně SPAM