Virtuální prohlídka školy

First graders at school

16.09.2021 15:09

The second week of school is over. Students have gotten to know each other, began to work together and are finding out what school is all about. It is not only just about playing, but they learn some rules and new things and carry out some responsibilities. The pupils  have learned our school subjects and their content.

The weather has been nice and we don´t have to stay only at school. We have been going out and enjoying the fresh air. We have been working nicely together, independently and in groups. So far, we are having a good time together.

Prvňáčci ve škole

Máme za sebou dva první týdny ve škole. Žáci se poznávají společně, začínají spolupracovat a zjišťují, co je to škola. Už to není jenom o hraní, ale učí se nějaká pravidla, mají povinnosti a učí se novým věcem. Žáci poznávají školní předměty a jejich aktuální náplň. Počasí nám přeje, takže nezůstáváme jenom ve škole, ale chodíme také ven na čerstvý vzduch. Pracujeme jak společně, tak samostatně i ve skupinách. Zatím nás to vše společně baví.

Fotogalerie: First graders at school