Virtuální prohlídka školy

Face stencils in II. A

03.02.2021 13:33

We tackled a symmetry challenge in art that fifth graders, and even adults, find difficult. The challenge was to draw half of our own faces. They had fun watching the teachers make black and white stencils of their faces and then used thick and thin black markers to make an interpretation of how half of our face could look.

The kids did a great job of working with steady hands to complete the pictures and write a few sentences about themselves.

 

Vypořádali jsme se s výzvou symetrie v umění, která je pro žáky pátého ročníku a dokonce i dospělé obtížná. Úkolem bylo nakreslit polovinu našich vlastních tváří. Bavili jsme se sledováním, jak učitelé dělají naše černobílé šablony. Pak jsme pomocí tlustých a tenkých černých fixů provedli interpretaci toho, jak asi může vypadat druhá polovina našeho obličeje.

Děti skvěle pracovaly, s jistýma rukama dokončily obrázky a napsaly o sobě několik vět.

Fotogalerie: Face stencils in II. A