Virtuální prohlídka školy

Exkurze v JE Dukovany a PVE Dalešice

26.11.2013 15:02

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 jsme se my, Kvinta AM+ III. AM a Kvinta AN+ 1. AN, vypravily na exkurzi do Dukovan a Dalešic.

Sraz jsme měli před 8 hodinou na Mendlově náměstí. I přes některé dopravní nástrahy jsme v pořádku dorazili do Dukovan, kde nás čekala prezentace a poté prohlídka modelu jaderné elektrárny v informačním centru JE Dukovany. Dozvěděli jsme se, jak jaderná elektrárna funguje, ale také další zajímavosti, např., jak se mění palivové články, kam se ukládá vyhořelé palivo nebo ve které zemi je nejvíce jaderných elektráren. Byli jsme i v modelu reaktoru, kde probíhal simulovaný provoz. A abyste nám věřili, že jsme opravdu dávali pozor a odnesli si spoustu informací, vyrobili jsme malý přehled toho, co jsme se dozvěděli:

Jaderná elektrárny Dukovany - jeden z pilířů české energetické soustavy

  • je umístěna asi 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany.
  • blízkosti elektrárny bylo na řece Jihlavě vybudováno vodní dílo Dalešice s přečerpávací vodní elektrárnou o výkonu 450 MW, vyrovnávací nádrž této vodní elektrárny zároveň slouží jaderné elektrárně Dukovany jako zásobárna vody
  • jako palivo využívá jaderná elektrárna oxid uraničitý (UO2), mírně obohacený o štěpitelný izotop 235 uranu.
  • veškerá zařízení primárního okruhu jsou vyrobena podle přísných mezinárodních norem a podléhají neustálé kontrole tak, aby byla zajištěna bezpečnost jaderné elektrárny
  • výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za 1 až 1 a půl roku (nahradí se jedna třetina vyhořelého paliva).
  • v areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení, úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů a dva sklady použitého jaderného paliva, z nichž jeden je zcela zaplněn.

Po prohlídce JE Dukovany jsme se přesunuli k autobusu, který nás převezl do nedalekých Dalešic, kde se nachází přečerpávací vodní elektrárna (PVE). Prohlídka v Dalešicích byla zajímavější než exkurze v JE, protože jsme vše viděli naživo a ne jen na modelech. Ohromila nás zejména velikost celého zařízení, vždyť se jedná o vodní elektrárnu s největšími Francisovými turbínami v ČR. Jen oběžné kolo turbíny, které je vystavené před elektrárnou váží 80 tun!

Po skončení prohlídky, jsme se odebrali zpátky k autobusu a spokojeně jsme se vrátili do Brna se spoustou nových poznatků.

 

Příspěvek zpracovaly:

Nela Ondrůšková, Q AM
Natálie Lambotová, III. AM
Foto: Pavel Váňa, Q AM

Fotogalerie: Exkurze v JE Dukovany a PVE Dalešice