Virtuální prohlídka školy

Exkurze po architektonických památkách centra Brna - 2. AP, 2. BP

04.04.2017 13:10

V druhém pololetí druhého ročníku SPgŠ se v rámci předmětu Výtvarná výchova s metodikou v dějinách umění věnujeme gotickému, renesančnímu a baroknímu slohu. Proto jsme s každou třídou podnikly prohlídku historického centra města Brna, abychom si tyto slohy ukázaly přímo v ulicích. Studentky měly připravené referáty na vybrané stavby a přednášely je přímo před nebo uvnitř dané budovy. Tímto způsobem jsme se seznámily s katedrálou sv. Petra a Pavla, Starou radnicí, domem Pánů z Kunštátu, kostelem sv. Jakuba, Místodržitelským palácem, kostelem sv. Tomáše, Jezuitským kostelem, Měnínskou bránou a s objekty Parnasu na Zelném trhu a Morového sloupu na Náměstí Svobody. Pro studentky to byla příležitost poznat lépe město, ve kterém studují, a uplatnit své poznatky z hodin dějin umění.

Eliška Hanzlová,  Jana Oslzlá vyučující VVM

Fotogalerie: Exkurze po architektonických památkách centra Brna - 2. AP, 2. BP