Virtuální prohlídka školy

Exkurze na přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity

10.05.2019 08:11

V pátek 12. 4. 2019 navštívili studenti 3. ročníků obou gymnázií v rámci předmětu Seminář z biologie přírodovědeckou fakultu MU. Během dopoledne měli možnost prohlédnout si mnoho pracovišť a laboratoří  a byli seznámeni s možnostmi a podmínkami studia nejrůznějších oborů – např. systematické botaniky, fyziologie rostlin, parazitologie, atd. Děkujeme touto cestou všem odborným asistentům fakulty, kteří nám věnovali svůj volný čas.

 

Exkurze na přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity