Virtuální prohlídka školy

Exkurze na MENDELU

24.02.2020 08:36

Ve středu 29. ledna 2020 se žáci třetích ročníků obou gymnázií zúčastnili v rámci předmětu Seminář z biologie exkurze na Mendelovu univerzitu v Brně-Černých polích. Zde se seznámili s možnostmi studia na jednotlivých fakultách této univerzity a s řadou nejrůznějších studijních oborů. Během diskuse s pracovníky školy měli možnost získat cenné informace o uplatnění absolventů na trhu práce.

Na závěr exkurze si prohlédli laboratoře genetiky a šlechtění.

Podobné exkurze by měly žákům pomoci v příštím školním roce při výběru vhodného vysokoškolského studia.

Fotogalerie: Exkurze na MENDELU