Virtuální prohlídka školy

Exkurze do Třineckých železáren

20.04.2016 05:39

S vybranými studenty 1., 2. a 3. ročníku vyššího stupně gymnázia jsme se v pondělí 18. dubna vydali na východ republiky do podniku Třinecké železárny, a. s. (TŽ) v Třinci. Jelikož z provozních důvodů lze exkurze realizovat pouze v dopoledních hodinách, vyrazili jsme již prvním ranním vlakem.

V železárnách jsme nejprve byli poučeni o bezpečnostních pravidlech, která je nezbytně nutné dodržovat, neboť exkurze probíhala za plného provozu. Dozvěděli jsme se také základní informace o rozsáhlé historii a vývoji podniku.

Vybaveni ochrannými přilbami a brýlemi jsme se vydali na první stanoviště, kterým byla jedna ze dvou vysokých pecí, konkrétně VP č. 4. Měli jsme štěstí, že jsme se na ni dostali právě v okamžiku, kdy probíhal odpich železa (kterých je za den jen sedm), a tak jsme z bezprostřední blízkosti sledovali, jak z pece tekuté železo a struska vytékají.

Po zastavení ve velíně VP č. 4, kde se s pomocí moderní techniky celý proces výroby železa řídí, jsme se přesunuli do ocelárny, kde se metodou kontilití (kontinuální lití) vyrábějí ze surového železa ocelové polotovary k dalšímu zpracování. Bez přerušení se v ní táhnou ocelové slitky, které poté několik hodin chladnou. Celému procesu od samotného tažení z konvertorové ocelárny přes řezání kontislitků na požadovanou délku až po jejich vychladnutí jsme mohli přihlížet ze vzdálenosti jen několika desítek centimetrů.

Poslední zastávkou pro nás byla jedna z válcoven, konkrétně válcovna kolejnic, kterých v TŽ vyrábějí několik desítek druhů nejen pro český trh, ale i pro export do různých částí světa (např. Argentina, Ázerbájdžán). Opět jsme na vlastní oči viděli celý proces od samotného válcování, které probíhá v několika krocích, přes jejich rovnání až po měření různých chemických, fyzikálních i mechanických vlastností nejmodernějšími přístroji. Dozvěděli jsme se, že současná doba klade na výrobce velmi přísné požadavky, takže např. povolená odchylka od přímky je u kolejnic pouhých 0,4 mm na 1,5 metru délky.

Přestože exkurze trvala téměř tři hodiny a po areálu TŽ jsme nachodili přes 5,5 km, zdaleka jsme neobsáhli veškeré provozy podniku, stejně jako není možné v tomto krátkém článku předat všechny zážitky a zajímavé informace, kterých bylo během exkurze veliké množství. Měli jsme totiž štěstí, že jsme byli vždy ve správný čas na správném místě, a tak jsme veškeré úseky, kde exkurze probíhala, mohli vidět za plného provozu a z bezprostřední blízkosti. Oba naši průvodci – bývalí dlouholetí pracovníci TŽ – nás zahrnuli přívalem zajímavých informací a ochotně odpovídali na množství různých dotazů, které jsme jim kladli. Exkurzi proto můžeme určitě označit za vydařenou a rádi ji někdy v budoucnu zopakujeme.