Virtuální prohlídka školy

Exkurze do Pedagogicko psychologické poradny Školského komplexu

02.12.2016 19:29

Dne 25. 11. 2016 navštívila třída 2. AP v rámci hodin Pedagogiky Pedagogicko psychologickou poradnu, která spadá pod Školský komplex.

Celou exkurzí nás provedla paní Mgr. Barbora Dusová, jež nám poskytla vyčerpávající informace o chodu, náplni a organizaci práce v celé PPP.

Exkurze přímo navazovala na výuku, zejména na témata pedagogicko psychologická diagnostika a školní zralost, kterými se studentky nyní v hodinách PED zabývají.

Kateřina Mrnůštíková, vyučující Pedagogiky

Fotogalerie: Exkurze do Pedagogicko psychologické poradny Školského komplexu