Virtuální prohlídka školy

Exkurze do Ostravy a Nošovic

20.05.2019 14:20

Ve dnech 23. až 24. dubna se studenti Gymnázia J. G. Mendela a žáci ZŠ Tyršova, Kuřim, zúčastnili vzdělávacího výletu do Ostravy a Nošovic. První den jsme se sešli v časných ranních hodinách na královopolském nádraží v Brně, odkud jsme vyrazili vlakem do Ostravy.

Jako první jsme v Ostravě navštívili science centrum Velký svět techniky, které jsme si individuálně prošli a kde každý našel něco, co ho zaujalo, ať už šlo o vzdělávací hry nebo o expozice věnující se všemožným tématům od průmyslového zpracování kovů po anatomii lidského těla. Ze science centra jsme se přesunuli do areálu Vítkovických železáren, kde jsme s průvodcem absolvovali prohlídku bývalého strojírenského podniku. Vyšli jsme i na vrchol nástavby vysoké pece do výšky 77,7 metrů nad povrchem, odkud se nám naskytl ohromující výhled na okolní krajinu. Industriální mohutnost komplexu na mě osobně udělala hluboký dojem.

Večer jsme se ubytovali v hotelu Veronika a po vynikající večeři jsme se individuálně vypravili poznat krásy průmyslového města. Druhý den jsme zavítali na exkurzi do pivovaru Radegast v Nošovicích. Seznámili jsme se s historií pivovaru i samotného piva Radegast a také jsme si s výkladem prošli jednotlivé části výroby. Po návštěvě pivovaru následovala cesta domů.

Se spolužáky jsme se shodli, že všechna navštívená místa byla zajímavá a že výlet jsme si užili.

Žák třídy SP AM

 

Exkurze do Ostravy a Nošovic