Virtuální prohlídka školy

EXKURZE DO MUZEA KOMENSKÉHO, PŘEROV

17.02.2016 07:04

Dne 4. 2. 2016 třída 1.AP v rámci výuky pedagogiky navštívila Muzeum Jana Ámose Komenského v Přerově. Exkurze vhodně doplnila teoretické hodiny o nejvýznamnějších světových pedagozích.

V muzeu se studentky seznámily se životem a dílem J. Á. Komenského, s podobou dobových tříd, v nichž u nás vyučovali učitelé od 16.století až po dobu normalizace v 50-tých letech, dále s výukovými metodami a historickými školními pomůckami.

Exkurze byla velice zajímavá a pevně věřím, že i přínosná, neboť si studentky SPgŠ odnesly spoustu nových poznatků a zajímavostí, týkajících se vývoje školství na našem území.

Kateřina Mrnůštíková, vyučující pedagogiky

Fotogalerie: EXKURZE DO MUZEA KOMENSKÉHO, PŘEROV