Virtuální prohlídka školy

Exkurze do MŠ Potůček, Říčany

06.01.2021 13:03

První prosincový den, tedy 1. 12. v úterý, jsme se vydali na exkurzi do MŠ Říčany, o které jsme předem věděli jen to, že se řídí programem „Začít spolu“.

Program Začít spolu

představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě

  • otevřená MŠ (spolupráce s rodiči)
  • učení pomocí hry v centrech aktivit
  • individuální přístup k dítěti

MŠ nese název dle potůčku, který obtéká areál celé školky. Jednotlivé třídy jsou pak pojmenované podle živočichů, kteří sídlí u potůčku – Žabky, Vážky, Rybičky a Ráčci.

Ze všech stran ji také obklopuje zahrada s různými druhy stromů, pískovištěm a jezírkem, kterou navštěvují za každého počasí. Školka je environmentálně založena – třídí odpad, zabývá se přírodou atd.

Školka má jedno odloučené pracoviště v Říčanech, aby zvládli přijmout požadované množství dětí.

Při našem příchodu do MŠ nás přivítala paní ředitelka, která nás začala provádět prostory. Hned na začátku nás velmi zaujal hlásič odchodů, který by v případě úniku dítěte ze školky, začal hlásit právě nečekaný odchod.

Paní ředitelka nám ukázala dvě třídy, které jsou víceméně stejné, dělí je od sebe pouze dveře a jsou stavěny zrcadlově proti sobě. Každá třída má koupelnu s umývárnou, centry aktivit a celkově je velmi prostorná a vybavená. Dětem je k dispozici velké množství hraček a pomůcek, které jsou v jednotlivých centrech aktivit. Zajímavostí je také to, že děti mají spíše individuální činnosti než hromadné. K tomu patří i stravování – nestravují se hromadně, ale mají časově vymezený úsek, kdy se mohou nasvačit. Jídlo si berou samy a také si samy nalévají pití.

Po prohlídce vnitřní budovy školky jsme se usadili v jedné ze tříd a sledovali prováděné činnosti. Všechny děti seděly v kruhu s učitelkou, zpívaly netradiční písně v doprovodu kytary a povídaly si o Mikuláši. Zatímco se ostatní děti šly oblékat na venkovní procházku, předškoláci ještě chvíli pracovali s orientací v prostoru – stoupni si před, za, buď poslední, první, uprostřed, dozadu, dopředu. Poté jsme se přesunuli ven, kde děti měly opět individuální možnosti – hrály si v kuchyňce, u stromů nebo se honily. Po asi hodině a půl jsme se vrátili do školky, děti utíkaly na oběd a my zpátky tam, odkud jsme přijeli.