Virtuální prohlídka školy

Exkurze do elektrárny Dlouhé stráně iKAP II

07.06.2022 19:31

Odborná exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a papírny ve Velkých Losinách

Dne 7.6.2022 se žáci tříd I. AM a T BM zúčastnili exkurze na velmi zajímavých místech Olomouckého kraje. První zastávkou byla přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, kde byli žáci seznámeni s provozem samotné elektrárny. Jejím provozem je provedl odborný lektor, který jim vysvětlil princip fungování – a to nejprve ve školícím centru a poté v samotné kaverně elektrárny. Následoval výjezd a prohlídka obou přečerpávacích nádrží.

Dalším programem exkurze byla návštěva provozu ruční papírny ve Velkých Losinách. Zde byli žáci seznámeni s technologií výroby ručního papíru v jediné dosud fungující ruční papírně v ČR. Žáci zde viděli názornou ukázku mnohaleté tradice výroby papíru a také shlédli naučný snímek o historii ručního papíru v ČR.

 

Fotogalerie: Exkurze do elektrárny Dlouhé stráně