Virtuální prohlídka školy

Exkurze do ČOV

26.04.2017 06:40

V úterý 18. 4. 2017 jsme společně se spolužáky z 2. AM navštívili čističku odpadních vod v Modřicích. Absolvovali jsme dvouhodinovou exkurzi s odborným výkladem, během které jsme prošli všechny části areálu. Dozvěděli jsme se, že tato čistička funguje v Brně již od 60. let 20. století a za dobu své existence prošla celou řadou modernizací. Po skončení prohlídky jsme si všichni uvědomili, jak je toto zařízení důležité pro životní prostředí Brna a jeho okolí.

Anežka Zahradníková, Andrej Šebesta – 1.AM

Fotogalerie: Exkurze do ČOV