Virtuální prohlídka školy

EXKURZE DO ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

06.05.2016 13:30

Dne 11. 4. 2016 jsme se v rámci hodiny biologie zúčastnily, my studentky 3. ročníku Střední pedagogické školy, exkurze do brněnské čističky odpadních vod.

Zdejší pracovník nás provedl celým areálem a obeznámil nás s historií čističky odpadních vod a s technologií čištění odpadních vod. Čištění je zde prováděno ve dvou stupních, mechanicky a následně biologicky.

Chtěla bych vyjádřit obdiv ke zdejším pracovníkům, za to, že jejich pracovní prostředí je extrémně náročné na čich, ale i za to, že se touto prací zabývají. V dnešní civilizované době, kdy se lidé chovají velmi neekologicky, je toto nezbytné.

Po celou dobu exkurze bylo nutné nosit ochranný oděv, a jak nám slušel, se můžete podívat v naší fotogalerii.

 

Tereza Procházková – studentka 3. AP

 

Fotogalerie: EXKURZE DO ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD