Virtuální prohlídka školy

Exkurze do čističky odpadních vod

06.01.2011 08:14

Sekunda A – exkurze do čistírny odpadních vod

Letošní školní rok jsme začali nový předmět-chemii. Zajímalo nás, co vše se budeme v chemii učit.

Po probrání směsi jsme šli do chemické laboratoře a dělili směsi několika způsoby- filtrací, destilací, sublimací a chromatografií. Práce to byla pro nás nová a zajímavá, ale to zajímavější přišlo následně.

Šli jsme na exkurzi do čističky odpadních vod v Brně Modřicích. Když jsme prošli celý provoz a pozorovali průchod znečištěné vody všemi fázemi čistění až k vysokým kádím s biologickým vyhníváním nečistot, uvědomili jsme si, kolik nečistot z Brna denně čistička zpracuje.

Celou exkurzi nás provázel specifický zápach a tak jsme se rádi vrátili do dýchatelnější zóny.

Žákyně sekundy