Virtuální prohlídka školy

Exkurze do České televize

22.10.2018 13:58

Dne 3. října 2018 všechny maturitní třídy obou gymnázií navštívily Českou televizi v Brně-Líšni. Nejdříve pro ně byla připravena prezentace o fungování veřejnoprávní televize obecně – např. jaké jsou její funkce, jak a kým je financována a na co jsou získané prostředky vynakládány, jaké jsou kanály ČT a jaké programy vytvářejí, jaký podíl mají regionální studia na celostátním vysílání apod. Tuto úvodní část prezentoval ředitel brněnského studia ČT. Po něm přišel vedoucí zpravodajství. Jeho povídání bylo neméně zajímavé, protože se studenti mj. dověděli, jak vůbec zpravodajství vzniká, jaké „problémy“ ho provázejí, a také studentům na konkrétních příkladech ukázal, jak snadné je dnes s informacemi v médiích manipulovat. V další části prezentace seznámila dramaturgyně studenty s tím, co všechno předchází vzniku konkrétního televizního pořadu. Závěrečná část byla možná nejzajímavější, protože vedoucí produkce vykládal o tom, jak konkrétně probíhá natáčení, a studenti si mohli potěžkat kameru, prohlédnout si scénář, dověděli se, jak časově náročné je natáčení např. vánoční pohádky.

V druhé části programu byli studenti rozděleni na dvě skupiny a s průvodkyněmi si prohlédli budovou ČT – studenti nahlédli do kostymérny, navštívili studia, odkud se vysílá Studio 6 a pořad Sama doma. Velmi zajímavé bylo studio, kde se provádí tzv. klíčování. V poslední části prohlídky studenti navštívili sál, kde si redaktoři zpravodajství připravují příspěvky do vysílání, a studio, odkud se vysílají Události v regionech.

Dopoledne, které studenti v ČT prožili, bylo nejen poučné, ale i velmi zajímavé.

 

Exkurze do České televize