Virtuální prohlídka školy

Exkurze do brněnské spalovny SAKO

23.03.2017 10:56

Dne 6. 3. 2017 se třídy Septima AM/V. AM a 3. AM zúčastnily exkurze do brněnské spalovny SAKO.

Program začal v přednáškovém sále spalovny video prezentací o odpadovém hospodářství ve městě Brně a jeho okolí. Byli jsme důkladně seznámeni s provozem střediska. Využili jsme možnosti debatovat s přednášející.

Poté jsme se přesunuli přímo do provozu. Naše exkurze začala u váhy vozidel při vjezdu do spalovny. Sledovali jsme dráhu vozidel až k výsypovým jamám, kde se vozidla zbavovala odpadu. Dále následovala prohlídka spalovacích kotlů, kde jsme na vlastní oči mohli vidět, jak se zpracovává dovezený odpad. Viděli jsme také sila na škváru a třídící linky na recyklovatelný odpad. Nakonec jsme nakoukli ještě do velínu, odkud je celá spalovna automaticky řízena a kontrolována.

Tím jsme zakončili poučnou prohlídku, ze které jsme si odnesli spoustu užitečných informací.

Septima AM/V. AM

Fotogalerie: Exkurze do brněnské spalovny SAKO