Virtuální prohlídka školy

Exkurze do archeoskanzenu Modrá očima studentů

29.10.2014 08:29

Účastníci: třídy sekunda AM/BN, tercie AM/AN se svými vyučujícími

„ V pondělí 15. 9. 2014 jsme společně se sekundou navštívili archeoskanzen Modrá v okresu Uherské Hradiště. Archeoskanzen je napodobení středověké vesnice v době Velké Moravy. Celá tato vesnice je obklopena palisádovými hradbami (dřevěnými kůly ořezanými do špičky a zabořenými v zemi). U vchodu byly dvě velké pozorovatelny. Uvnitř bylo 15-20 polozemnic, pekárna, ohrady se zvířaty, škola, kovárna, studna a velmožův příbytek. Do každé polozemnice jsme mohli nahlédnout. Tato exkurze se skládala z několika stanovišť a u každého byl průvodce v historickém kostýmu (…)“

Josef Mareš, T AN

„(…) vystoupali jsme nahoru, kde byl hezký výhled na celý areál a paní průvodkyně nám tu udělala přednášku o životě na Velké Moravě (…). Pak jsme se přesunuli k polozemnicím, jejich obydlím, která jsou napůl vestavěná do země. Bydlelo tu kolem šesti lidí, většinou tři generace. Průměrně měla každá žena 8-10 dětí, ovšem většina zemřela kvůli nemocem, které v té době ještě neuměli léčit. Domy byly vybaveny velmi skromně, 1 lůžko, pec a ohniště. Byly postaveny ze dřeva spojeného nějakým uschlým blátem nebo hlínou.  Střechy byly doškové, neboli ze slámy. Byl tu ovšem jeden dům, knížecí, který byl postaven z cihel, nebo spíš z kamenů poskládaných ručně na sebe. Střecha byla ne došková, ale z tašek. Vždycky šlo o to, kolik měl kdo peněz. (…) „

Leona Havránková, T AN

„Jednoho krásného dne jsme se vydali na úžasnou výpravu za dobrodružstvím do skanzenu Modrá. byly zde pozůstatky opravdové vesnice. (…) První zastávka byla u polozemnice – obydlí zapuštěné částečně do země. Uviděli jsme v ní skromné vybavení. Dřevěné lůžko a ohniště. (…) Šestou a podle mě nejzajímavější zastávkou bylo velmožovo sídlo. Tam nám přísně vyhlížející muž vyprávěl o výstroji a výzbroji Velkomoravanů a zbraně jsme si mohli i potěžkat. Hned vedle velmožova sídla bylo místo pro lukostřelby. (…) Po odchodu ze skanzenu jsme ještě navštívili kostel ve Velehradu. Po prohlédnutí tohoto opravdu velkého a krásného kostela jsme nastoupili do autobusu a odjeli do Brna. Výlet jsem si užil a doufám, že jich bude během roku více.“

Tomáš Bařina, T AM

„(…) Tento areál nám měl ukázat, jak se žilo v 9. století. No, musím říct, že to tam tak vážně vypadalo. (…) pak jsme se postupně šli kouknout na obydlí, ve kterých bydleli. Upřímně řečeno ….. byli fakt chudáci. Žena porodí např. 8 dětí a kvůli nemocem jí zbydou jen 2. Koho by to nenaštvalo?! A prý se holky už ve dvanácti vdávaly a ve třinácti rodily! To fakt?! (…) Ve „škole“ nás přivítal učitel. (…) Vypadl jako od církve (…) a …… neměl boty!  (…)“

Kristýna Pallová, T AN

Fotogalerie: Exkurze do archeoskanzenu Modrá očima studentů