Virtuální prohlídka školy

ERGONOMICKÉ ZÁSADY PŘI PRÁCI S POČÍTAČEM

02.12.2016 19:35

Jedny z prvních vyučovacích hodiny předmětu informatika a výpočetní technika bývají zasvěceny bezpečnosti práce, uspořádání pracovního místa a zásadám zdravého sezení při práci s počítačem.

Po teoretickém seznámení s problematikou, měli žáci 1. AN za domácí úkol vyfotit svůj domácí prostor pro práci na počítači. Na jedné fotce měli žáci demonstrovat dodržení ergonomických pravidel, na fotce druhé měli ukázat svoji běžnou a pohodlnou pracovní polohu. V další vyučovací hodině žáci prezentovali svůj domácí úkol před svými spolužáky.

Práce byla pro všechny velmi zajímavá, protože žáci mohli pomocí svých fotografií nahlédnout do soukromého života svých spolužáků.

Petra Lančíková – vyučující IVT, 1. AN

Fotogalerie: ERGONOMICKÉ ZÁSADY PŘI PRÁCI S POČÍTAČEM