Virtuální prohlídka školy

Enviromentální výchova

27.06.2013 08:03

V pátek 14. 6. 2013 se žáci sekund a tercií gymnázia J. G. Mendela a I. Německého zemského gymnasia zúčastnili programu o ochraně životního prostředí. Přišli za námi pracovníci z ekologického institutu Veronica. Nejprve nám pustili film o Šumavě a jejím problému s kůrovcem. Film všechny velmi zaujal, donutil nás přemýšlet o tom, jak je pro nás důležitá Matka příroda. Ta je důležitá i pro ostatní lidi, což jsme viděli v druhé polovině programu, kde nám byl promítnut amatérský film o zásahu proti lidem, kteří se postavili proti kácení stromů na Šumavě. Mimo sledování filmů jsme se museli i aktivně zapojit v diskusi, kterou vedl známý český ekolog pan RNDr. Mojmír Vlašín. Pro všechny to bylo velmi příjemně strávené poledne.

Denisa Šejdová, Sekunda A-M

Fotogalerie: Enviromentální výchova