Virtuální prohlídka školy

Divadelní představení v Redutě

07.12.2022 08:42

Divadelní představení Mirandolína

 

 Dne 22.11.2022 v 19:00 se studentky 1. a 2. ročníku střední pedagogické školy vydaly za kulturou

do brněnského divadla Reduta.

 

Představení neslo název Mirandolína a autorem je italský dramatik Carlo Goldoni. Hra má dvě

dějství a děj se odehrává ve Florencii v 18. století. Hlavní postavou této činohry je majitelka hostince

Mirandolína, kterou (přes všechnu její počestnost a svědomitost) vyhledávají převážně muži,

neboť by se rádi zabydleli nejen v pokojích, ale i v jejím srdci. Až se jednoho dne objeví

arogantní pan hrabě proslulý svojí nenávistí k ženám, kterého Mirandolínin šarm nechá zcela

chladným. Mirandolína, uražená ve své pýše, se rozhodne to nenechat jen tak, avšak netuší, že

chystanou výchovnou lekci udělí především sama sobě...

 

A subjektivní hodnocení? Dle mého názoru byla hra svižná a herci odvedli fenomenální výkony.

Na druhou stranu možná trochu překážela četnost sexistických narážek. Přemýšlím, zda by se

některé vtipy nedaly podat decentněji.

 

Věřím, že nás tento divadelní večer velmi obohatil, a ráda bych jménem nás všech poděkovala paní

profesorce Veronice Svobodové za zorganizování.

 

Miriam Matušková

2. AP, SPGŠ

 

Fotogalerie: Divadelní představení v Redutě