Virtuální prohlídka školy

Distanční výuka v bilingvní I. A / Distance teaching in bilingual I. A

14.12.2020 09:00

Distanční výuka v bilingvní I. A probíhala v rozsahu 3 vyučovacích hodin denně na platformě Microsoft Teams. 2 hodiny matematiky a angličtina byla vedena za účasti obou učitelů bilingvní formou. Prvňáčci se za vydatné a nutné podpory rodičů učili svá první písmena a slabiky, vše bylo podpořeno využitím výukových videí na YouTube, a na stránkách Umíme matiku, Umíme česky, Umíme anglicky. Žáci se naučili hrát online matematické hry, např. Sokoban, Sudoku. Abychom děti nezatěžovali časem stráveným pouze u počítače, 2x týdně dostávali "výzvy", např. vytvořit podzimní prostírání – mandalu, nakreslit 5 obrázků začínajících stejným písmenem, z nichž jeden z nich mezi ně nepatří. Halloween jsme si také užili - děti sdílely vlastní videa, ve kterých předvádí svá kouzla uvedená zaříkávadlem Abracadabra quick quick quick, abracadabra watch this trick.

Distance teaching in bilingual I. A took place in the range of 3 lessons per day using the Microsoft Teams platform. 2 lessons of mathematics and English were conducted with the participation of both teachers in bilingual form. The first-graders learned their first letters and syllables with the generous and necessary support of their parents, all supported by using instructional videos on YouTube, on the web pages We know math, We can speak Czech, We can speak English, etc. The students learned to play online math games Sokoban, Sudoku, etc. In order not to burden the children with time spent only at the computer, twice a week they receive a "challenge" - eg create an autumn place setting - mandala or draw 5 pictures starting with the same letter, one of which does not belong among them. We also enjoyed Halloween - the children shared their own videos in which they show off their spells mentioned by the incantation Abracadabra quick quick quick, abracadabra watch this trick.

Paní učitelka Eva, 1. A