Virtuální prohlídka školy

Distanční výuka pátých ročníků

14.12.2020 11:34

I pro páté ročníky byla on-line výuka náročná, protože nám všem chyběl čas strávený společně, zároveň nám ale přinesla spoustu nových možností. Postupem času jsme si na nové podmínky zvykli a pracovalo se nám moc hezky. Každé pondělí jsme zahajovali sdílením svým zážitků z víkendu stejně jako ve škole při komunitním kruhu. Po výuce zůstávali žáci připojeni k video hovoru a mohli si povídat s kamarády. Výuku nám zpestřovaly různé aplikace a videa – ukázali jsme si, jak funguje parní stroj nebo jak vypadají pískovcové a čedičové skalní útvary na území naší země. K vyvozování nového učiva v českém jazyce jsme místo papírových kartiček využívali elektronickou formu ve Flippity.net, kde mohl každý žák pracovat se zadáním samostatně a následně si svou práci zkontrolovat. Při procvičování nám výborně sloužila aplikace WhiteBoard nebo webová stránka umimecesky.cz. Své znalosti jsme na závěr hodiny ověřovali pomocí úkolů ve Wordwall.net, kde jsme pravopis procvičovali mimo jiné při hře s letadlem nebo v bludišti duchů. Nejvíce žáky zaujala úniková hra na téma Amog Us (oblíbené on-line hra mezi dětmi). Úkolem žáků bylo splnit ukryté úkoly z různých oblastí, a tak získat jméno Impostora – osoby, která škodí posádce naší vesmírné lodi. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili s vervou a loď se podařilo zachránit. Pro ověření porozumění čtenému textu nám dobře sloužily úkoly ve Wordwall.net, např. spojování pojmů nebo třídění do kategorií. V přírodovědě a vlastivědě jsme kromě interaktivní učebnice často pracovali s online křížovkami, spojovačkami a osmisměrkami a kvízy na Kahoot.it, které ověřovali osvojení probraného učiva. Vládu osvícenských panovníků – Marie Terezie a Josefa II. – jsme zpracovali pomocí myšlenkové mapy na mindmaps.app a své výtvory jsme navzájem sdíleli a vytvořili tak ucelený obraz o této části naší historie. Tyto myšlenkové mapy nám po vytištění slouží také jako zápis v sešitu. Přírodovědné téma vesmír nám pak představil přímo odborník na dané téma – astronom ze žďánické hvězdárny, který si pro žáky připravil dvouhodinový blok o Sluneční soustavě.

Nyní jsme všichni moc rádi, že se můžeme zase potkávat ve škole a společně se těšit na blížící se Vánoce.

Paní učitelky pátých tříd – Iva, Marika a Růžena

Fotogalerie: Distanční výuka pátých ročníků