Virtuální prohlídka školy

Děti se žlutou hvězdou v knihovně Jiřího Mahena

05.02.2019 16:11

Nejen díky pololetnímu vysvědčení byl 31. leden pro žáky pátých ročníků výjimečným dnem. Žáci 5.A a 5.B se v dopoledních hodinách zúčastnili výukového programu Děti se žlutou hvězdou v Knihovně Jiřího Mahena, který byl zaměřený na tematiku holokaustu za 2. světové války.

Výukový program byl velmi zajímavě zpracovaný. Paní lektorka sugestivně vyprávěla příběhy dívky a chlapce, kteří nás programem provázeli. Žáci pracovali s rekvizitami daných postav a pomocí úkolů postupně odkrývali životní nástrahy obou dětí. Žáci se hravou formou dozvěděli mnoho doplňujících informací k právě probíranému vlastivědnému učivu. Ačkoliv bylo téma besedy poměrně náročné, dalo prostor k zamyšlení a podnítilo k mnoha otázkám, na které paní lektorka s ochotou odpověděla.

V závěru besedy měli žáci možnost prohlédnout si oddělení knihovny pro děti a mládež. Zkusili si používat nový dotykový stůl a samoobslužné zařízení pro půjčování knih.

 

Děti se žlutou hvězdou v knihovně Jiřího Mahena