Virtuální prohlídka školy

Dental hygiene in 2.A / Dentální hygiena v bilingvní 2.A

24.09.2020 14:32

In recent weeks, we have diversified our lessons including an interesting visit from dental hygiene students and continued in this topic in English together with the teacher. We learned loads of new information about our teeth and especially how to brush our properly. We even practiced the right way to clean with toothbrushes. We all tried to remember the information as much as possible. In a fun way, we repeated and deepened our knowledge. They played games, saw videos where, in addition to interesting facts about our mouths, we heard different English accents from different people. In the end, we tried to show our classmates the right technique for brushing teeth on our class crocodile. That was fun! Most importantly, we have learned a lot of useful information for life.

 

V minulých týdnech jsme si výuku zpestřili zajímavou návštěvu studentek zubní hygieny a pokračovali v tomto tématu i v angličtině spolu s panem učitelem. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o našich zubech a především jak si správně zuby čistit. S kartáčky jsme si správné čištění i vyzkoušeli. Všichni jsme se informace snažili co nejvíce zapamatovat.

Zábavnou formou jsme si znalosti zopakovali a prohloubili. Zahráli si hry, viděli videa, kde jsme kromě zajímavostí o našich ústech slyšeli odlišné anglické přízvuky lidí. Na závěr jsme zkoušeli předvést spolužákům správnou techniku čištění zubů na našem třídním krokodýlovi.

To byla legrace! Nejdůležitější je, že jsme se dozvěděli plno užitečných informací do života.

 

Fotogalerie: Dental hygiene in 2.A / Dentální hygiena v bilingvní 2.A