Virtuální prohlídka školy

Den plný atletických disciplin

22.09.2011 09:18

Na stadionu Moravské Slávie se 12. a 13. září uskutečnil Den plný atletických disciplin. Pro nižší stupeň gymnázia již 3. ročník a pro žáky vyššího gymnázia premiérový – první. V soutěžích za oba dva dny proběhlo více než 500 startů ve čtyřech disciplínách. Sprintu, vytrvalostním běhu, skoku vysokém  a skoku dalekém.  U vyššího stupně jsme si vytvořili základní rekordy Školského komplexu a na nižším stupni Tereza Ježková z TA N ve skoku vysokém, Jan Babinec z KVA N ve skoku dalekém a vytrvalostním běhu a Sára Kvasničková ze SA M ve sprintu překonali stávající rekordy. Počasí bylo exkluzivní, nálada na sportovištích také, a tak nezbývá nic jiného, než si do příštích let přát co nejlepší počasí a výkony na samé hranici možností našich závodníků.

Soutěžili jsme o nejlepšího atleta a atletku v kategoriích mladší dívky a hoši (prima, sekunda), starší dívky a hoši (tercie a kvarta) a v kategorii žáků a žákyň vyššího gymnázia a o nejúspěšnější atletickou třídu. Do této soutěže  jsme zahrnuli výkony nejlepších tří dívek a tří chlapců ve třídě.

Výsledky jsou k vidění na nástěnce u tělocvičny 1.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem zúčastněným závodníkům za předvedené výkony. Také bych rád poděkoval všem pedagogickým pracovníkům, kteří obětavě plnili úkoly, které před ně, mnohdy nečekaně, organizace tak velké akce postavila.

V Brně 15. září 2011

Vedoucí PK TV Jiří Kelbl

Fotogalerie: Den plný atletických disciplin