Virtuální prohlídka školy

Den dětí 2010

10.06.2010 08:06

Dopolední Den dětí žáci strávili v brněnské ZOO.

Cílem této akce bylo praktické ověření vědomostí získaných ve škole. Vyrazili jsme do terénu, kde jsme pozorovali zvířata a vyplňovali nachystané pracovní listy. Další částí programu bylo získat, co nejvíce informací o vybraném živočichovi. Naši žáci tedy měli možnost propojit teorii s praxí nejen v oblasti přírodopisné, ale vyzkoušeli si také základy společenského chování při cestě tramvají.

Odpoledne děti strávily na našem gymnasiu, kde žáci měli možnost se seznámit s vojáky římské armády. Dozvěděli jsme se spoustu nového o jejich životě a bojích. Také jsme měli možnost vidět skutečný boj těchto vojáků. Zajímavý odkaz této římské armády: www.rimskalegie.cz

Další částí zajímavého dne byl program s rodilým mluvčím Chrisem. Děti měly možnost si procvičit své znalosti anglického jazyka. Abychom se všichni o našem budoucím panu učiteli něco dozvěděli, musely děti pokládat spousty otázek – pouze v Angličtině. Po seznámení si děti s Chrisem zasoutěžiy a zazpívaly písníčky (např. Old Mc Donald, Row row row your boat, Itsy Bitsy spider…).

Jelikož děti byly moc šikovné, druhý den je ve škole za odměnu čekalo překvapení v podobě sladkého balíčku.

P.S. Pro naše žáky: Váš nový pan učitel Chris se na Vás v novém školním roce 2010/2011 moc těší. S panem učitelem se budete setkávat na hodinách anglické konverzace v odpolední družince (1x týdně).

Fotogalerie: Den dětí 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>